Durham and Cumbria All Round Championship 7/10/18

Congratulations to Ted Phillipson Durham Champ, and J Henderson Cumbrian Champ.

A Thompson YOR VET A 95 25 23 24 23
G Barker YOR SNR AA 92 24 22 24 22
IA Ainsley UKN SNR A* 89 23 23 21 22
T Philipson DUR VET A 89 24 24 19 22
J Henderson CUM VET AA 87 20 22 22 23
K Kipling DUR VET AA 87 22 22 22 21
N Tarren DUR SNR A 87 24 20 20 23
A Holt CUM SNR A 86 24 20 24 18
N Midgley DUR SNR AA 86 22 20 24 20
G Branthwaite CUM SNR AA 85 23 21 20 21
CA McGuckin DUR SNR A 84 22 19 23 20
L Pattison DUR SNR B 84 21 24 19 20
RM Bone DUR SNR A 83 21 20 23 19
GS Jones DUR VET AA 82 19 23 22 18
DR Kilsby CUM SNR AA* 82 24 16 22 20
E Shanks NOR LDY B 82 23 18 25 16
AG Jones DUR SNR A 81 24 19 20 18
A Orchel YOR VET AA 81 22 19 21 19
S Petch DUR SNR B* 81 20 22 21 18
D Whitehead CUM SNR B 81 20 21 22 18
W Cairns DUR VET A 80 23 16 23 18
L Meynell YOR SNR B 80 19 19 23 19
A Holmes DUR SNR C 79 23 17 16 23
F Peel CUM SNR A 79 21 19 21 18
D Grant DUR SNR B* 75 19 15 22 19
J O’Driscoll DUR SNR B 75 18 19 19 19
C Dean DUR VET C 71 19 17 21 14
D Jennings DUR SNR C 71 21 13 22 15
SH Price DUR SNR C* 69 19 13 16 21
B Whitehead CUM VET C 69 21 16 12 20
D Edwards DUR B* 68 21 14 20 13
P Killingley CUM SNR C 66 21 17 12 16
C Whitehead CUM LDY C 57 22 14 7 14